Novi HArmonyCa filer i sve o njemu

HArmonyCa je novi hibridni filer sa dvostrukim efektom – dodaje volumen trenutno, a kožu zateže postepeno i kontinuirano u oblastima aplikacije.